Veelgestelde vragen

Voor welke computer systemen is ATS-WinKozijn® geschikt?

ATS-WinKozijn® is geschikt voor stand-alone computers met de volgende besturingssystemen: Windows® 10 (Home, Professional), Windows® 8 / 8.1 (Home, Professional), Windows® 7 (Home, Professional), Windows® Vista (Home, Business), Windows® XP (Home, Business) en Windows® 2000.
In een netwerkomgeving dient u te beschikken over een server met minimaal het besturingssysteem Windows® 2016 RDS, Windows® 2012 RDS, Windows® 2008 Enterprise en Windows® 2003 Small Business Edition

Welke bedrijven maken gebruik van ATS-WinKozijn® ?

Voornamelijk aannemers-, timmer- en klusbedrijven met of zonder eigen werkplaats maken gebruik van ATS-WinKozijn®
Vraag ons naar referenties.

Wat is de grootte van de bedrijven die ATS-WinKozijn® gebruiken?

De omvang van deze bedrijven variëert van eenmanszaken met een werknemer (de eigenaar) tot bedrijven met meer dan honderd werknemers.

Voor welke werkzaamheden biedt ATS-WinKozijn® oplossingen?

Kozijn-, raam- en deurtekeningen voor uw klant en uw werkplaats
Deze tekeningen kunnen uitstekend dienen als beeldondersteuning bij de offerte aan uw klant. Er kan geen betere indruk bij uw klant ontstaan dan een kozijntekening waarin uw klant bijvoorbeeld de deur terugziet die hij of zij heeft geselecteerd uit een catelogus van een deurleverancier.
Deze duidelijkheid geldt uiteraard ook daar waar het gaat om de communicatie met de interne werkplaats of de externe kozijnleverancier. In veel gevallen betreft dat een timmerbedrijf of -fabriek. Het gaat daarbij om het uitwisselen van informatie over maatvoering en vakinhouden als bijvoorbeeld binnen- of buitenbeglazing.

Werkvoorbereiding in de eigen werkplaats
Bij de bedrijven met een eigen werkplaats wordt ATS-WinKozijn® gebruikt om bij een totale aanbesteding van bijvoorbeeld een woning, de te leveren kozijnen, ramen, deuren en ruiten te tekenen, te berekenen en bij opdracht van de klant de werkzaamheden voor te bereiden. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan het gebruik van houtlijsten, afkortstaten, glasbestellijsten, ramenlijsten etc.

Werkzaamheden uitbesteden bij een timmerbedrijf of -fabriek
Bedrijven die niet beschikken over een eigen werkplaats, besteden het maken van kozijnen extern uit. In dat geval wordt
ATS-WinKozijn® gebruikt om de door een timmerfabriek of -fabriek te leveren kozijnen, ramen, deuren en ruiten te tekenen en ter controle vooraf zelf de gewenste kostprijs te berekenen.
Met de tekening worden de kenmerken van het kozijn, zoals bijvoorbeeld glasmontage aan de binnenzijde, vastgelegd. Het voordeel hiervan is de eenduidigheid waardoor discussies achteraf worden uitgesloten.
De gebruiker berekend zo zijn eigen kostprijs op grond waaraan hij kan vaststellen of de vraagprijs van de externe kozijnleverancier te hoog is en er dus over de prijs moet worden onderhandeld

Is het mogelijk om na aanschaf van ATS-WinKozijn® Basic (alleen tekenen) uit te breiden zodat het begroten en voorbereiden van de werkzaamheden mogelijk wordt?

In deze situatie kunt u tegen de daarvoor geldende tarieven naadloos van de tekenversie (ATS-WinKozijn® basic) overstappen op de uitgebreide versie (ATS-WinKozijn® advanced).

Is het antwoord op bovenvermelde vraag ook van toepassing op de ATS-WinKozijn® Offerte- danwel de Pakbon module?

In geval u de offerte of pakbon module wilt gaan gebruiken, dan dient u te beschikken over de uitgebreide versie
(ATS-WinKozijn®Advanced). Voor opname van de aangeboden kozijnen, ramen en deuren in een offerte geldt namelijk dat de bijnodigde gegevens pas beschikbaar zijn nadat de prijs is berekend. Gelijktijdig zijn daarmee ook de gegevens van alle merken in het project bekend waarna deze geselecteerd kunnen worden om op de pakbon te worden afgedrukt.

Kunnen van hout afwijkende onderdorpels (hardsteen, kunststof e.a.) worden getekend en berekend?

In ATS-WinKozijn® kunt u eenvoudig houten onderdorpels vervangen door dorpels van alternatief dorpelmateriaal zoals bijvoorbeeld DTS, Holoniet, Aluminium of Hardsteen.
De betreffende toe te passen materialen kunt u selecteren uit het materialenbestand.
De dorpels kunnen worden voorzien van neuten.
In de tekening kunt u de hoogte van de onderzijde dorpel tot bovenzijde neut variabel instellen.
Voor de herkenbaarheid van het afwijkende onderdorpelmateriaal in de kozijntekening kunt u deze een eigen kleur meegeven.

Kunnen “monumentale” verticale schuiframen worden ontworpen?

Er kunnen verticale schuiframen worden ontworpen.
De ramen kunnen enkel- dan wel dubbelschuivend worden uitgevoerd.
Niet onbelangrijk om te vermelden is dat van KVT’95 afwijkende profielafmetingen kunnen worden toegepast voor het kozijn-, raam- of roedehout.
Zowel de zijsponningen van de bovenste en de onderste raamsstijlen als de overlap van de raamdorpels kunnen apart worden ingesteld

Zijn er vervangende (renovatie) ramen beschikbaar voor “monumentale” verticale schuiframen?

Voor vervanging of restauratie van kozijnen of ramen in monumentale panden biedt ATS-WinKozijn® verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld vervangen door:
• boven een uitzet raam en onder een vast raam
• boven een vast raam en onder een naar binnen draaiend raam
• of boven een vast raam en onder een draai-valraam.

Bij de bovenvermelde raamtypen kunnen de zijsponningen van de bovenste en onderste raamdelen apart worden ingesteld.
Van deze raamtypen is onderstaand een afbeelding weergegeven.

Van welke deurenleveranciers zijn deurcollecties beschikbaar om in deurvakken van ontworpen kozijnen deurafbeeldingen op te nemen en de deur te begroten?

De deurcollecties (afbeeldingen) van de volgende deurleveranciers zijn standaard beschikbaar in ATS-WinKozijn®
Albo, Austria en Weekamp. Mocht u beschikken over een afbeeldingcollectie van een andere deurleverancier (Kegro, Skantrae e.a.) dan kunt u deze ook in deurvakken van kozijnen in ATS-WinKozijn® toepassen.

Kunnen (externe) artikelen uit bestanden van hang- en sluitwerk-leveranciers worden ingelezen in de materiaaldatabase ATS-WinKozijn® ?

Er kunnen artikelbestanden worden ingelezen die zijn opgezet volgens:

  • het S@les in de Bouwformaat, Excel en XML (o.a. Burghouwt, De Jong & Roos, Destil, Ivana, Holtgrefe, Leys, Mastermate, Pont Meijer, Raadsma, Van Buuren)
  • eigen formaat van de leverancierMaar ook het inlezen van kaderbeslag prijsbestanden (o.a. draaikiep GU, Maco en Roto, hefschuif Maco) in Excel formaat is mogelijk.
Met welke houtverbindingen kan worden gerekend?

In een ontworpen kozijn (zie het voorbeeld rechts) worden automatisch hoekverbindingen, tussenverbindingen en wisselverbindingen tussen stijlen en dorpels onderscheiden.

Aan elk type verbinding kan een eigen fabricagetijd worden verbonden. Hoekverbindingen kosten immers minder tijd om ze te maken dan bijvoorbeeld een tussenverbinding.

Er kan worden gerekend met:

  • Pen/gat verbinding
  • Contramalverbinding
  • Combo verbinding (buitenstijlen pen/gat, tussenstijlen contramal)

Nb! De houtafkortstaten worden berekend op basis van de gekozen verbinding.

Kan er een correctie op de te berekenen houtlengten worden ingesteld?

Er kunnen verschillende maatcorrecties voor houtlengten worden ingesteld. Ondermeer kan dit voor pen- en gat, of contramal verbindingen. Dit is van belang ingeval van een pennenbank met een voorloopzaag. Door een “positieve” maatcorrectie per pen in te stellen van bijvoorbeeeld 10 mm wordt de vermelde stijllengte in een afkortstaat 20 mm groter.

Is het mogelijk om schuifpuien te ontwerpen?

Behalve enkel werkende schuifpuien kunt u met ATS-WinKozijn® ook dubbelwerkende schuifpuien ontwerpen.Doordat in het programma ook eigen (van KVT’95) afwijkende kozijnprofielen kunnen worden opgenomen zijn tevens de bijbehorende schuifpui profielen beschikbaar.

Kunnen er stapeldorpels worden toegepast in de zijlichten van een deurkozijn met dubbele naar buiten draaiende stapeldorpel deuren?

De toegepaste stapeldorpels in zelfontworpen stapeldorpeldeuren in
ATS-WinKozijn® kunnen tevens worden opgenomen in de zijlichten van een deurkozijn met dubbele tuindeuren.
Het aantal te stapelen dorpels is vrij instelbaar.
De stapeldorpels kunnen worden gecombineerd met binnen- of buitenbeglazing.
Het glas kan hierbij worden voorzien van een ventilatierooster.

 Nb! Staat uw vraag niet in bovenstaande vragenlijst, neem dan kontakt met ons op zodat wij u verder kunnen helpen.