Inleiding

Deze pagina biedt informatie over ATS-KozijnInspectie®

Dit is een aanvullingsmodule op de Basic of Advanced uitvoering van onze software.

In deze pagina wordt beschreven:

  • Waar het om draait
  • Wat de voordelen van de renovatie en onderhoudmodule zijn
  • Hoe ATS-KozijnInspectie® werkt en welke rapportages ermee tot stand komen.

Waar draait het om?

De onderhoud- en renovatiemarkt lijkt meer als ooit tevoren de markt met de meeste mogelijkheden te zijn voor de komende jaren.

In Nederland staan ruim 7 miljoen woningen en daarvan moet een groot gedeelte de komende jaren worden geïnspecteerd en mogelijk gerenoveerd om mee te kunnen met de huidige en toekomstige overheidseisen.

De verhouding nieuwbouw-renovatie, die in het verleden altijd rond 50%-50% lag, gaat nu richting 35%-65%.

Onderhoud en renovatie van kozijnen vormen belangrijke onderwepen bij vrijwel alle gebouwen. Dat geldt al in de bouwfase.

Kwaliteitsbewaking tijdens de productie en plaatsing van kozijnen kan later veel problemen voorkomen.

In voorkomende gevallen kent kwaliteitsbewaking echter tekortkomingen. Belangrijkste oorzaak: kwaliteitsbewaking kost geld.

De voordelen

ATS-KozijnInspectie® helpt U tijdens de gebruiksfase van een gebouw tegen minimale kosten:

  • de conditie van de kozijnen in gebouwen en woonwijken in kaart te brengen en te rapporteren
  • preventieve onderhoudskosten te bepalen en te rapporteren
  • het ontstaan van correctieve onderhoudskosten terug te dringen

ATS-KozijnInspectie® draait ook op een Tablet pc met 10” Multi Touch scherm onder Windows® 8 en 10 (zie foto rechts).

Dit stelt u in staat om in slechts een fractie van de gebruikelijke tijd de bevindingen op de inspectielokatie in de kozijntekening aan te geven.

Bovendien is de rapportage in de vorm van kozijnaanzichten met inspectiecodes direct voor u en uw medewerkers beschikbaar als werkdocument om de geconstateerde gebreken te herstellen.

Hoe werkt ATS-KozijnInspectie® ?

Stel u moet voor een opdrachtgever de kozijnen van een eensgezins huizenblok inspecteren en rapporteren.

U maakt hierbij bijvoorbeeld gebruik van de inspectie-codes van uw opdrachtgever of uw eigen codes om het type gebrek aan te duiden.

In ATS-KozijnInspectie® ontwerpt u de basis kozijnen uit de voorgevel van een woning, vervolgens die in de achtergevel en eventueel de zijgevel en berging of u maakt gebruik van foto’s of afbeeldingen van geveltekeningen.

In het geval dat u de basis kozijnen hebt ontworpen, voor de eerste woning kopiëert u vervolgens de basiskozijnen uit de voorgevel, geeft deze de aanduiding mee van het huisnummer en tot welke groep kozijnen deze behoren. Hiervoor wordt de groep voorgevel aangemaakt.

Desgewenst kan er een voorgevelgroep per woning worden aangemaakt.

 
 In de betreffende voorgevel kozijnen Merk A en Merk B worden nu de geconstateerde  kozijngebreken aangegeven.
Hierbij kan vrij worden gekozen uit bijvoorbeeld de basiscodes uit de ATS-KozijnInspectie® bibliotheek.

Bovenstaande handelingen herhaalt u voor de voorgevelkozijnen in de andere woningen. Hierna komen de achtergevelkozijnen en eventuele zijgevel en berging kozijn(en) aan bod.

De Rapportage

Met een druk op de calculatie knop telt ATS-KozijnInspectie® voor u alle gebreken in de aangemaakte kozijnmerken en verzameld deze in een rapport. Deze telling kan desgewenst ook per kozijngroep worden gemaakt.Het is zelf mogelijk om de herstelkosten per geconstateerd gebrek door ATS-KozijnInspectie® te laten berekenen. Ook hiervan krijgt u een compleet overzicht.

Complete Vervanging

Mocht reparatie niet meer mogelijk zijn en is het kozijn aan vervanging toe, dan biedt de veelzijdige ATS-KozijnInspectie® software ook uitkomst 1).

Voor het betreffende kozijn wordt voor de werkvoorbereiding de afkortstaat, beglazingslijst, hang- en sluitwerk e.a. automatisch opgesteld. 

 

1) ATS-KozijnInspectie®in de advanced uitvoering is leverbaar vanaf september 2017