Deze pagina biedt informatie over ATS-Gevelinspectie®

Het betreft een uitbreiding op de Basic of Advanced uitvoering van onze software.
In deze pagina wordt beschreven:

  • Waar het om draait
  • De voordelen van ATS-Gevelinspectie®
  • Hoe ATS-Gevelinspectie® werkt en welke gevelaanzichten en rapportages ermee tot stand komen.

Waar draait het om?

De onderhoud- en renovatiemarkt lijkt meer als ooit tevoren de markt met de meeste mogelijkheden te zijn voor de komende jaren.

In Nederland staan ruim 7 miljoen woningen en daarvan moet een groot gedeelte de komende jaren worden geïnspecteerd en mogelijk gerenoveerd om mee te kunnen met de huidige en toekomstige overheidseisen.

De verhouding nieuwbouw-renovatie, die in het verleden altijd rond 50%-50% lag, gaat nu richting 35%-65%.

Onderhoud en renovatie aan gevels en kozijnen vormen belangrijke onderwerpen bij vrijwel alle gebouwen. Dat geldt al in de bouwfase.

Kwaliteitsbewaking tijdens de productie op de toegepaste gevel-, dak-, goot- en hemelwaterafvoermaterialen is van belang. Waartoe ook de plaatsing van kozijnen later veel problemen kan voorkomen.

In voorkomende gevallen kent kwaliteitsbewaking echter tekortkomingen. Belangrijkste oorzaak: kwaliteitsbewaking kost geld.

De voordelen

ATS-Gevelinspectie® helpt U tijdens de gebruiksfase van een gebouw om tegen minimale kosten:

  • de conditie van de gevels, daken en kozijnen in gebouwen en woonwijken in kaart te brengen en te rapporteren
  • preventieve onderhoudskosten te bepalen en te rapporteren
  • het ontstaan van correctieve onderhoudskosten terug te dringen

ATS-Gevelinspectie® draait ook op een Tablet onder Windows® 8 en 10 (zie foto rechts).
Dit stelt u in staat om in slechts een fractie van de gebruikelijke tijd de bevindingen op de inspectielocatie in de geveltekening aan te geven. Bovendien is de rapportage in de vorm van gevelaanzichten met inspectiecodes direct voor u en uw medewerkers beschikbaar als werkdocument om de geconstateerde gebreken te herstellen.

Hoe werkt ATS-Gevelinspectie® ?

Stel u moet voor een opdrachtgever de gevels in en kozijnen van een eensgezins huizenblok inspecteren en rapporteren.
U maakt hierbij bijvoorbeeld gebruik van de inspectie-codes van uw opdrachtgever of uw eigen codes om het type gebrek aan te duiden.

In ATS-Gevelinspectie® maakt u van de gevel een aanzichtsfoto

of u ontwerpt u met de software (vooraf) het basiskozijn of de kozijnen.

 

Vervolgens wordt het aanzicht van de voorgevel van de  woning ontworpen en het ontworpen kozijn erin “gesleept”

of u maakt gebruik van foto’s of scans van geveltekeningen.

Bovenstaande handeling herhaalt u voor de andere benodigde gevels van de woning.

Voor ieder adres van woningen in bijvoorbeeld een huizenblok kunt u per gevel een gevelgroep aanmaken. Door telkens een basisgevel te kopiëren, eventueel te spiegelen en te plakken ontstaat een volledige unieke woning per adres. Alle kozijnen die in een geselecteerde gevel worden geplaatst krijgen automatisch de groepscode van de gevel. Dit is van belang indien bij inspectie aan de gevel en de kozijnen vervolgens gebreken worden toegekend.

Er kan vrije keuze worden gemaakt uit de basiscodes van de gebreken bibliotheek. Bovenstaande handelingen herhaalt u voor de voorgevelkozijnen in de andere woningen. Hierna komen de achtergevelkozijnen en eventuele zijgevel en berging kozijn(en) aan bod.

De Rapportage

Met een druk op de calculatie knop telt ATS-Gevelinspectie® voor u alle gebreken in de aangemaakte gevels en verzameld deze in een rapport. Deze telling kan desgewenst ook per gevelgroep worden gemaakt.
Het is zelfs mogelijk om de herstelkosten per geconstateerd gebrek door ATS-Gevelinspectie® te laten berekenen. Ook hiervan krijgt u een compleet overzicht.

Complete Vervanging

Mocht reparatie niet meer mogelijk zijn en een kozijn aan vervanging toe, dan biedt de veelzijdige ATS-Gevelinspectie® software ook uitkomst 1).
Voor het betreffende kozijn wordt voor de werkvoorbereiding de afkortstaat, beglazingslijst, hang- en sluitwerk e.a. automatisch opgesteld (Advanced versie).